kinderen rood blauw80Groep 4 | Angela de Kraker en Marion Schnijder


In groep 4 gaan we verder in op het lezen, rekenen en schrijven. De spelling wordt uitgebreid en verder wordt er wereldverkenning, expressievakken en gymnastiek aangeboden.

Lezen
Voor het leesonderwijs maken we gebruik van de nieuwste leesmethode voor het technisch lezen 'Station Zuid' van Malmberg. De kinderen hebben iedere dag een leesles met minimaal 30 minuten expliciete leestijd. Op woensdag staat de leesbevordering centraal. Extra zorg wordt geboden door het bij de methode behorende Roetsjboek en flitsprogramma op de computer.

We maken op woensdag gebruik van de diensten van de bibliobus. Later in het schooljaar gaan we ons meer richten op het Begrijpend Lezen.
Gebruikte computerprogramma’s: Goed Gelezen | Woordentrainer | Minipaden

Taal
De kinderen krijgen les uit de methode 'Taal actief Taal'. Hierin maken de kinderen kennis met verschillende onderdelen van de Nederlandse taal waaronder het alfabet, de eerste zinsvorming en leestekens. Het onderdeel Woordenschat wordt apart aangeboden en behandeld vanzelfsprekend bekende en nieuwe woorden.
Gebruikte computerprogramma’s: Taal Actief Woordenschat.

Spelling
Voor spelling gebruiken we in groep 4 de methode 'Taal actief Spelling'. Een geïntegreerde methode met woordenschat en taal. We leren dit schooljaar veel verschillende soorten woorden goed te schrijven, oa. ‘hond’, ‘getal’,’ jager’ en ‘bakker’.
Gebruikte computerprogramma’s: Taal actief Spelling/Woordenschat | Spellingswerk

Rekenen
Voor rekenen wordt sinds vorig schooljaar gewerkt met de nieuwste versie van  'Wereld in Getallen'. We rekenen eerst tot de 20, later tot 100 en zullen bijna alle tafels tot 10 aangeboden krijgen.
Computerprogramma’s : Hoofdwerk (automatiseren) | Wereld in Getallen | Maatwerk Rekenen

Fotoboek