VVN Wij zijn weer begonnen

kinderen rood blauw80Groep 4 | Angela de Kraker en Marion Schnijders  maandag dinsdagwoensdagdonderdagvrijdag

In groep 4 gaan we verder in op het lezen, rekenen en schrijven.
De spelling en taal wordt uitgebreid en verder wordt er wereldverkenning, expressievakken en gymnastiek aangeboden.
 
Lezen
Voor het leesonderwijs maken we gebruik van de methode 'Leeslijn', waarbij door middel van methodetoetsen (ILO) en CITO-toetsen (DMT ) de leesontwikkeling wordt geregistreerd.
Twee keer in de week lezen de kinderen in duo’s van verschillende leesniveaus. Verder wordt er dagelijks stil gelezen en de kinderen die dat nodig hebben doen in een klein groepje aan connect-lezen of DMT-lezen. We maken op woensdag gebruik van de diensten van de bibliobus.
Computerprogramma’s: Flits | Woordentrainer | Minipaden

Taal
De kinderen krijgen les uit de methode 'Taal actief Taal'. Hierin maken de kinderen kennis met verschillende onderdelen van de Nederlandse taal waaronder het alfabet, de eerste zinsvorming en leestekens. Het onderdeel Woordenschat wordt apart aangeboden en behandelt vanzelfsprekend bekende en nieuwe woorden.
Computerprogramma’s: Taal Actief | Woordenschat.

Spelling
Voor spelling gebruiken we in groep 4 de methode 'Taal actief Spelling'. Een geïntegreerde methode met woordenschat en taal.
Computerprogramma’s: Taal actief spelling | Woordenschat | Spellingswerk

Rekenen
Voor rekenen wordt sinds dit schooljaar gewerkt met de nieuwste versie van  'Wereld in Getallen'. We rekenen eerst tot de 20, later tot 100 en zullen alle tafels tot 10 aangeboden krijgen.
Computerprogramma’s : Hoofdwerk (automatiseren) | Maatwerk Rekenen

Wereldoriëntatie
De methoden die op de Sprong gebruikt worden zijn: 'Geobas' (aardrijkskunde), 'Naut' (Natuur en techniek) ) en 'Zee van Tijd' (geschiedenis). Voor de jongere kinderen (tot en met groep 4) gebruiken we de zogenaamde voorloper van deze methoden 'Naut'. Het Ontdekkasteel (lessen techniek) wordt gebruikt in alle groepen. De kinderen kijken regelmatig naar de uitzendingen van ‘HBB: Huisje, Boompje, Beestje’ en ze bekijken hiervan de website (www.HBBclub.nl)  voor verder informatie.

Expressie
Wekelijks zijn er per groep diverse activiteiten op het gebied van expressie: tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische vorming. Alle groepen zijn bezig met het organiseren van vieringen. Een voorstelling op gebied van toneel, muziek en dans wordt voor de overige kinderen en ouders op school gehouden. Ook zal de jaarlijkse tentoonstelling een impressie geven van verschillende creatieve vakken.

Muziek
We gebruiken de nieuwe muziekmethode 'Moet je doen'. Verschillende onderdelen die worden behandeld zijn luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen op muziek.

Zelfstandig werken
De leerlingen werken hierbij zelfstandig aan diverse taken en kunnen hun eigen werkzaamheden inplannen. Dit gebeurt met een taakkaart. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk wordt hierdoor groter en aan het plannen van diverse taken kunnen de leerlingen zelfstandig invulling geven. De leerkracht kan hierdoor tijdens dit zelfstandig werken meer aandacht besteden aan de individuele leerling. Als de basistaken afgemaakt zijn binnen de gestelde tijd kunnen de kinderen een keuze maken uit overige activiteiten.

Lichamelijke opvoeding
De leerlingen hebben twee keer per week gym. Alle gymnastieklessen worden in de sporthal “De Couburg” gegeven. Soms wordt bij goed weer buiten gegymd. Afwisselend ligt de nadruk bij deze lessen op spel of op toestellen. Wij gebruiken de methoden 'Basislessen en Bewegingsonderwijs' en 'ZAPP GYM'.

Algemeen
Groep 4 bestaat momenteel uit 18 kinderen.                                                                    kinderen rood blauw80
In het lokaal hebben we de beschikking over een digitaal schoolbord (Starboard).
De groep gaat tweemaal per week naar de gymzaal van De Couburg.
Ergens in de laatste maanden van het schooljaar gaan zij samen met de groepen 3, 5 en 6 op schoolreis naar een bestemming (meestal) buiten Walcheren.