Groep 4 bindt de ijzers onder...

4 schaatsen Op vrijdag 12 december gingen we schaatsen met groep 4. Onze jonge helden kregen in het begin les, daarna mochten ze vrij schaatsen.

Lees verder >
  • 1

kinderen rood blauw80Groep 4 | Angela de Kraker en Marion Schnijder


In groep 4 gaan we verder in op het lezen, rekenen en schrijven. De spelling wordt uitgebreid en verder wordt er wereldverkenning, expressievakken en gymnastiek aangeboden.

Taal en Lezen
We startten dit jaar voor groep 4 t/m 8 met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL. De leerlingen krijgen daarbij toegang tot de online mogelijkheden van Nieuwsbegrip XL.
Voor lezen wordt de methode Veilig Leren Lezen gebruikt en voor het taal- en spellingonderwijs Taalactief. Voor begrijpend en studerend lezen werken we met de methode: Nieuwsbegrip XL. Voor technisch lezen: Station Zuid.


Spelling
Voor spelling gebruiken we in groep 4 de methode 'Taal actief Spelling'. Een geïntegreerde methode met woordenschat en taal. We leren dit schooljaar veel verschillende soorten woorden goed te schrijven, oa. ‘hond’, ‘getal’,’ jager’ en ‘bakker’.
Gebruikte computerprogramma’s: Taal actief Spelling/Woordenschat | Spellingswerk

Rekenen
Voor rekenen wordt gewerkt met 'Wereld in Getallen'. We rekenen eerst tot de 20, later tot 100 en zullen bijna alle tafels tot 10 aangeboden krijgen.
Computerprogramma’s : Hoofdwerk (automatiseren) | Wereld in Getallen | Maatwerk Rekenen

We gaan thematisch en schoolbreed werken met het Kunstkabinet.
We onderzoeken dit schooljaar welke nieuwe methode engels en taal/spelling goed aansluiten op de Sprong zodat we in het schooljaar 2017-2018 kunnen starten met deze nieuwe methodes.

We werken met ‘Leefstijl’, een methode die structureel aandacht besteed aan het sociaalpedagogisch klimaat op school.


Fotoboek